Đảng ủy xã
Đảng bộ phường Chí Minh chuẩn bị Đại hội Đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025
Thời gian qua, Đảng bộ phường Chí Minh đã chủ động, nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ và đảm bảo quy trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng" và Kế hoạch số 162-KH/TU  ngày 23/8/2019 của Ban thường vụ tỉnh ủy vềTổ chức Đại hội các cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025”; kế hoạch số 112-KH/TU ngày 13/9/2019 của BTV  Thành ủy về tổ chức đại hội các cấp cơ sở và cấp trên cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025; kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 20/9/2019 của Đảng ủy phường Chí Minh về Kế hoạch tổ chức Đại hội chi bộ, trực thuộc Đảng bộ và đại hội đảng bộ phường Chí Minh khóa XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020.

Thời gian qua, Đảng bộ phường Chí Minh đã chủ động, nghiêm túc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội chi bộ và đảm bảo quy trình chuẩn bị Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xác định Đại hội đảng bộ phường Chí Minh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020-2025 là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng, sâu rộng, là nhiệm vụ trọng tâm đối với Đảng bộ phường trong năm 2020. Chính vì vậy, công tác chuẩn bị đang được Đảng ủy phường triển khai tích cực. Ðảng bộ phường Chí Minh đã triển khai quán triệt công tác chuẩn bị đại hội tới các chi bộ trực thuộc và tất cả đảng viên trong toàn Đảng bộ.

 Nhìn lại sự nỗ lực trong nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, sâu sát, quyết liệt của Thành ủy, UBND thành phố Chí Linh, các ban ngành đoàn thể thành phố; sự nỗ lực, tích cực, chủ động sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền, các ngành đoàn thể trong phường, cùng với sự đoàn kết, đồng tâm, đồng thuận của tầng lớp nhân dân và các cơ quan đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn; Đảng bộ và nhân dân phường Chí Minh đã đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực.


Tính đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho đại hội phường đã cơ bản hoàn thành, đảm bảo đúng nguyên tắc, từ báo cáo chính trị, kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy phường, đảng viên tham dự đại hội. Đề án nhân sự nhiệm kỳ mới được Ban Thường vụ Đảng ủy phường bàn bạc kỹ, trong kế hoạch đã nhấn mạnh đến việc đảm bảo chất lượng, tính kế thừa, phát triển; số lượng, cơ cấu hợp lý để lãnh đạo toàn diện, cụ thể:

- Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã chỉ đạo, cụ thể hóa việc thực hiện và triển khai tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc nhằm đảm bảo việc tổ chức đại hội Đảng bộ phường diễn ra đúng tiến độ và quy định.

- Xây dựng báo cáo chính trị đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Đồng thời, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ tới phải sát với tình hình thực tế, có tính khả thi. Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy mang tính chiến đấu, nêu cao tinh thần tự phê bình và phê bình với thái độ nghiêm túc, thẳng thắn, xây dựng; đánh giá đúng, khách quan, trung thực công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện trong nhiệm kỳ.

- Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Đến nay, cấp ủy phường đã chủ động cụ thể hóa kế hoạch của Thành ủy, đảm bảo thực hiện theo đúng quan điểm chỉ đạo của Tỉnh ủy, tích cực chuẩn bị nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 đáp ứng yêu cầu về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định.

- Xây dựng kế hoạch và thành lập các tiểu ban, ban hành Kế hoạch hoạt động và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Tiểu ban văn kiện, Tiểu ban nhân sự, Tiểu ban Tuyên truyền và Tiểu ban phục vụ Đại hội. Đồng thời các mặt công tác hậu cần, cơ sở vật chất phục vụ ĐH; kế hoạch công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước và trong ĐH đã được chuẩn bị chu đáo.

Trong những ngày vừa qua, Đảng ủy phường đã xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn cụ thể để Đại hội  Đảng bộ lần thứ XXIV diễn ra thành công, đảm bảo chặt chẽ, chu đáo, tiếp tục đổi mới theo hướng thiết thực, hiệu quả, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, kỷ luật, làm tốt công tác chuẩn bị đại hội. Đồng thời thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng đảng viên; tích cực tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội; nâng cấp, chuẩn bị chu đáo cơ sở vật chất phục vụ cho đại hội…

Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, Đại hội Đảng bộ phường Chí Minh lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ thành công tốt đẹp. Qua đó, không ngừng xây dựng Đảng bộ ngày càng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; phát huy sức mạnh toàn dân xây dựng phường Chí Minh phát triển bền vững. 

 


 
Các bài liên quan
Thăm "phố tơ lụa" ở thành phố Hải Dương (19/08/2014)
Từ Thành Đông đến thành phố Hải Dương (19/08/2014)
Thành phố Hải Dương văn hiến và tiềm năng (19/08/2014)
TP Hải Dương đình chỉ việc khai thác đất bãi sông trái phép (19/08/2014)
TP Hải Dương: Trao tặng 37 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc (19/08/2014)
 
Quay lạiXem tiếp   
 

Thư viện ảnh

 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay4 
 Hôm qua34
 Tuần này75 
 Tất cả169486 
IP: 18.207.102.38