TIN TỔNG HỢP KHÁC
Thủ tục cấp đổi biển số xe sang biển định danh từ 15/8/2023
02/10/2023 10:10:09

Theo Thông tư 24/2023/TT-BCA, từ ngày 15/8/2023, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (biển số định danh).

Căn cứ Điều 39 Thông tư 24/2023/TT-BCA về điều khoản chuyến tiếp thì biển 5 số chưa thực hiện thủ tục thu hồi sẽ được tự động định danh. Trường hợp biển 5 số đã làm thủ tục thu hồi thì sẽ được cấp biển số định danh mới.

Trong đó, có 03 trường hợp biển số xe không thuộc diện được tự động định danh như sau:

- Biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R”;

- Biển 3 số;

- Biển 4 số.

Những biển số xe này vẫn được tiếp tục sử dụng, tuy nhiên sẽ không được tự động xác định là biển số định danh như biển 5 số chưa làm thủ tục thu hồi.

Khi đó, nếu muốn chuyển đổi sang biển định danh thì chủ xe đối với biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R”, biển 3, 4 số cần thực hiện thủ tục thu hồi và cấp đổi biển số xe mới.

Thủ tục cấp đổi biển số xe sang biển định danh từ 15/8/2023? Hồ sơ cần chuẩn bị gồm có những gì?

Thủ tục cấp đổi biển số xe sang biển định danh từ 15/8/2023? Hồ sơ cần chuẩn bị gồm có những gì? (Hình từ Internet)

Thủ tục cấp đổi biển số xe sang biển định danh từ 15/8/2023 ra sao?

Căn cứ quy định tại Điều 18 Thông tư 24/2023/TT-BCA, việc cấp đổi biển số xe sang biển số định danh được thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần.

Cụ thể:

Thủ tục cấp đổi, cấp lại
...
2. Thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần (trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này)
a) Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe theo quy định tại Điều 9 Thông tư này, nộp hồ sơ cấp đổi, cấp lại quy định tại Điều 17 Thông tư này và nộp lệ phí theo quy định; chủ xe không phải mang xe đến để kiểm tra (trừ xe cải tạo, thay đổi màu sơn);
b) Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe theo quy định; chủ xe nhận kết quả đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ dịch vụ bưu chính công ích.
Trường hợp cấp đổi, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe giữ nguyên biển số định danh; đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì cấp sang biển số định danh theo quy định (thu lại chứng nhận đăng ký xe, biển 3 hoặc 4 số đó).
Trường hợp cấp đổi biển số từ nền màu trắng, chữ và số màu đen sang biển số nền màu vàng, chữ và số màu đen hoặc từ nền màu vàng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen thì cấp biển số định danh mới (trường hợp chưa có biển số định danh) hoặc cấp lại biển số định danh (trường hợp đã có biển số định danh).

Như vậy, thủ tục cấp đổi biển số xe sang biển định danh được thực hiện như sau:

- Chủ xe kê khai giấy khai đăng ký xe trên Cổng dịch vụ công, nộp hồ sơ cấp đổi và nộp lệ phí theo quy định;

(Chủ xe không phải mang xe đến để kiểm tra trừ xe cải tạo, thay đổi màu sơn).

- Sau khi kiểm tra hồ sơ xe đảm bảo hợp lệ, cơ quan đăng ký xe thực hiện cấp đổi biển số xe theo quy định;

- Chủ xe nhận kết quả đăng ký xe tại cơ quan đăng ký xe hoặc từ dịch vụ bưu chính công ích.

Hồ sơ cấp đổi biển số xe sang biển định danh cần chuẩn bị gồm có những gì?

Căn cứ quy định về hồ sơ cấp đổi biển số xe được quy định tại Điều 17 Thông tư 24/2023/TT-BCA như sau;

Hồ sơ cấp đổi, cấp lại
1. Giấy khai đăng ký xe.
2. Giấy tờ của chủ xe theo quy định tại Điều 10 Thông tư này.
3. Chứng nhận đăng ký xe (trường hợp cấp đổi chứng nhận đăng ký xe) hoặc biển số xe (trường hợp cấp đổi biển số xe).
4. Một số giấy tờ khác:
a) Trường hợp cấp đổi biển số xe từ nền màu vàng, chữ và số màu đen sang biển số xe nền màu trắng, chữ và số màu đen thì phải có thêm quyết định thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải hoặc quyết định thu hồi phù hiệu, biển hiệu;
b) Trường hợp xe cải tạo thay tổng thành máy, tổng thành khung thì phải có thêm chứng từ nguồn gốc, chứng từ lệ phí trước bạ, chứng từ chuyển quyền sở hữu của tổng thành máy hoặc tổng thành khung đó theo quy định tại Điều 11 Thông tư này;
c) Trường hợp xe cải tạo thay tổng thành máy, tổng thành khung không cùng nhãn hiệu thì phải có thêm giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo theo quy định;
d) Trường hợp cải tạo thay tổng thành máy, tổng thành khung của xe đã đăng ký thì phải có chứng nhận thu hồi đăng ký, biển số của xe đã đăng ký đó.

Như vậy, khi thực hiện cấp đổi biển số xe sang biển số định danh thì chủ xe cần chuẩn bị hồ sơ theo nội dung quy định nêu trên.

Thông tư 24/2023/TT-BCA về đăng ký xe được chính thức áp dụng từ ngày 15/8/2023. Thông tư 24/2023/TT-BCA thay thế Thông tư 58/2020/TT-BCA.

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2792
Trước & đúng hạn: 2792
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 21:34:23)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHÍ MINH - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Cơ quan chủ quản: UBND phường Chí Minh

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phố Lương Thế Vinh, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203.882133

Email: ubndchiminh@gmail.com

nguyenthihoa82@haiduong.gov.vn 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0