NÔNG THÔN MỚI
Hải Dương xây dựng 5 hợp tác xã kiểu mới
08/09/2023 08:38:33

Hải Dương lựa chọn 5 hợp tác xã tiêu biểu trong tỉnh để hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025.

W_z4665129408109_c4e310dac71374f360a52a0ae38c9c8d.jpg
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Thanh (Tứ Kỳ) phát triển theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Dương, tỉnh đang triển khai xây dựng 5 hợp tác xã kiểu mới theo Đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021-2025.

Đó là các Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp An Thanh (Tứ Kỳ), Mộ Trạch (Bình Giang), Cẩm Văn (Cẩm Giàng); Hợp tác xã Sản xuất và Thương mại Thủy sản Xuyên Việt (Gia Lộc); Hợp tác xã Nông nghiệp sạch Nam Vũ (Thanh Hà). Các hợp tác xã này được tỉnh ưu tiên hỗ trợ về xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm…

Hiện toàn tỉnh có 524 hợp tác xã, 1 liên hiệp hợp tác xã, chủ yếu là các hợp tác xã nông nghiệp. Trong đó có 304 hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Doanh thu bình quân mỗi hợp tác xã khoảng 2 tỷ đồng/năm, lợi nhuận ước đạt 170 triệu đồng/năm.
Báo Hải Dương 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2792
Trước & đúng hạn: 2792
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 21:49:50)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHÍ MINH - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Cơ quan chủ quản: UBND phường Chí Minh

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phố Lương Thế Vinh, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203.882133

Email: ubndchiminh@gmail.com

nguyenthihoa82@haiduong.gov.vn 

Đăng nhập

Đang truy cập: 1
Hôm nay: 4
Tất cả: 13,468