CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Sản lượng thịt gia súc, gia cầm xuất chuồng tăng
07/11/2023 08:31:34

10 tháng năm 2023, sản lượng thịt gia súc, gia cầm xuất chuồng của Hải Dương đều tăng, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và cung cấp cho một số tỉnh, thành phố lân cận.

anh-ga.jpg
Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 10 tháng đạt 58.711 tấn (ảnh tư liệu)

Theo Cục Thống kê tỉnh Hải Dương, tại thời điểm đầu tháng 11/2023, đàn trâu của toàn tỉnh ước đạt 5.500 con, tương đương so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 10 tháng đạt 757 tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn bò đạt 14.500 con, tăng 0,8%; sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng 10 tháng đạt 1.432 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng đàn lợn ước đạt 295.000 con, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2022; sản lượng thịt hơi xuất chuồng 10 tháng đạt 56.011 tấn, tăng 7 %. Tổng đàn gia cầm ước đạt 16,6 triệu con, tăng 3%; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng 10 tháng đạt 58.711 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Sản lượng thịt gia súc, gia cầm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong tỉnh và cung cấp cho một số tỉnh, thành phố lân cận. Các hộ nông dân đã chủ động tái đàn theo khuyến cáo của ngành chức năng, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học.

Báo Hải Dương
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 11 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2792
Trước & đúng hạn: 2792
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:30/11/2023 20:57:45)

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHÍ MINH - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Cơ quan chủ quản: UBND phường Chí Minh

Trưởng Ban Biên tập: Nguyễn Thị Hòa - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phố Lương Thế Vinh, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203.882133

Email: ubndchiminh@gmail.com

nguyenthihoa82@haiduong.gov.vn 

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0