GIÁO DỤC-Y TẾ
TP Hải Dương chấn chỉnh tình trạng dạy thêm trái quy định
24/09/2022 08:04:53

Thời gian gần đây, tình trạng dạy thêm trái quy định ở TP Hải Dương có chiều hướng gia tăng, gây bức xúc cho nhân dân, đồng thời tạo áp lực lớn cho học sinh, đặc biệt là học sinh tiểu học.

Mới vào đầu năm học nhưng đã có hiện tượng giáo viên gợi ý để học sinh học thêm ngoài nhà trường. Có phụ huynh không đồng tình nhưng vẫn phải chấp nhận cho con đi học thêm vì không muốn ảnh hưởng đến con.

Trước tình hình này, ngày 22.9, UBND TP Hải Dương đã yêu cầu các trường mầm non, tiểu học, THCS xử lý nghiêm những cán bộ quản lý và giáo viên vi phạm quy định về dạy thêm. Các trường mầm non, tiểu học và THCS quán triệt đầy đủ các quy định về việc dạy thêm học thêm, tổ chức ký cam kết không dạy thêm trái quy định đối với 100% cán bộ quản lý, giáo viên. Lập danh sách cán bộ quản lý, giáo viên đang tham gia giảng dạy tại các trung tâm được Sở Giáo dục và Đào tạo cấp phép, gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo trước ngày 27.9.2022. Các trường THCS tổ chức dạy thêm phải thực hiện nghiêm theo Thông tư 17/2012/TT-BGDĐT và các văn bản hướng dẫn của ngành.

Hiệu trưởng phải chịu trách nhiệm nếu cán bộ quản lý, giáo viên của đơn vị mình vi phạm quy định về việc dạy thêm.

UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền về việc không dạy thêm trái quy định; tổ chức kiểm tra đột xuất tại các thôn, khu dân cư về hoạt động dạy thêm; báo cáo kết quả gửi về UBND thành phố trước ngày 10.10.2022.

Phòng Giáo dục và Đào tạo tham mưu tổ chức kiểm tra chuyên đề việc dạy thêm tại các trường THCS; phối hợp kiểm tra đột xuất việc dạy thêm ngoài nhà trường; báo cáo kết quả và đề xuất hình thức xử lý (nếu có) về UBND thành phố trước ngày 12.10.2022.
 
Theo Báo Hải Dương 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
0%
Số hồ sơ xử lý: 0
Trước & đúng hạn: 0
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/12/2022 09:10:31)
Chưa kết nối với Dịch Vụ Công Tỉnh

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CHÍ MINH - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Cơ quan chủ quản: UBND phường Chí Minh

Trưởng Ban Biên tập: Đoàn Hồng Đức - Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: Phố Lương Thế Vinh, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương.

Điện thoại: 02203.882133

Email: ubndchiminh@gmail.com

Đăng nhập

Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0